Đăng ký | Đăng nhập

Hotline: 08888.22.368

Xếp theo:

 • -35% Hôm nay

  319 Liên Phường

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  335,514 ₫
  516,175₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • -35% Hôm nay

  319 Liên Phường

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  335,514 ₫
  516,175₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • -35% Hôm nay

  319 Liên Phường

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  335,514 ₫
  516,175₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • -35% Hôm nay

  319 Liên Phường

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  335,514 ₫
  516,175₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • -35% Hôm nay

  319 Liên Phường

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  335,514 ₫
  516,175₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • -35% Hôm nay

  319 Liên Phường

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  335,514 ₫
  516,175₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • -35% Hôm nay

  319 Liên Phường

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  335,514 ₫
  516,175₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • -35% Hôm nay

  319 Liên Phường

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  335,514 ₫
  516,175₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • -35% Hôm nay

  319 Liên Phường

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  335,514 ₫
  516,175₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Biệt thự Plumeria Deluxe 1

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  1,789,590 ₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Biệt thự Plumeria Deluxe 3

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  1,790,040 ₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Biệt thự Plumeria Deluxe 2

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  1,791,180 ₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Room with Garden view

  3 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  1,985,250 ₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Biệt thự Plumeria Queen 2

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  2,107,830 ₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Biệt thự Plumeria Queen 3

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  2,107,830 ₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Biệt thự Plumeria Queen 1

  2 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  2,109,640 ₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Standard villa IIIC

  6 khách · 2 Phòng ngủ · 2 phòng tắm
  3,970,280 ₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh
 • Superior villa IVC

  9 khách · 3 Phòng ngủ · 3 phòng tắm
  4,962,910 ₫
  Quận 9, Hồ Chí Minh

Số phòng ngủ

Giá mỗi đêm

Phân loại bất động sản

Loại phòng

Cho gia đình

Tiện ích bếp

Hoạt động giải trí

Tiện ích phòng

Tiện ích

Tiện ích nổi bật