Đăng ký | Đăng nhập

Hotline: 08888.22.368

 • Villa with Lake view

  9 khách · 3 Phòng ngủ · 3 phòng tắm
  5,906,370 ₫
  Quận 9 Hồ Chí Minh
 • Standard villa IIIC

  6 khách · 2 Phòng ngủ · 2 phòng tắm
  3,935,710 ₫
  Quận 9 Hồ Chí Minh
 • Room with Garden view

  3 khách · 1 Phòng ngủ · 1 phòng tắm
  1,967,967 ₫
  Quận 9 Hồ Chí Minh
 • Superior villa IVC

  9 khách · 3 Phòng ngủ · 3 phòng tắm
  5,018,470 ₫
  Quận 9 Hồ Chí Minh
 • Suite villa IB

  14 khách · 4 Phòng ngủ · 5 phòng tắm
  7,967,350 ₫
  Quận 9 Hồ Chí Minh
 • Villa with Garden view IIIB

  9 khách · 3 Phòng ngủ · 2 phòng tắm
  4,987,270 ₫
  Quận 9 Hồ Chí Minh

Lakeview Villas